H5ai Docker版安装

1. 下载地址

DockerHub仓库 我使用的是meteorkong的镜像

2. 安装Docker

因为本次使用Docker安装H5ai,所以首先安装Docker

  1. 常用软件安装
apt-get update && apt-get install -y wget vim
  1. 安装Docker
wget -qO- get.docker.com | bash
  1. 查看版本
docker -v
  1. 设置开机自动启动
systemctl enable docker
  1. 安装docker-compose
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

docker-compose --version

3. 安装H5ai命令

docker run -d -p 8002:80 -v /home/暂存/docker/h5ai:/h5ai --name h5ai ilemonrain/h5ai:full

4. 可视化文件上传管理

docker run -d \
-v /home/暂存/docker/h5ai:/srv \
-v /root/data/docker_data/h5aifile/filebrowserconfig.json:/etc/config.json \
-v /root/data/docker_data/h5aifile/database.db:/etc/database.db \
--name h5aifile \
-p 8005:80 \
filebrowser/filebrowser